Resultater

Rapportør:Bodil Widding
Observatører:Bodil Widding
Område:Sjosidevegen, Nepstad (Lindås, Hordaland)
Dato:18.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Merknad:Hørte gjøken synge. Vet ikke ankomst. Ikke sett den. 
Fenofase:Sang for første gang18.05.2019