Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Hedmark)
Dato:17.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2019


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang17.05.2019