Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:29.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium) 
Fenofase:Blomstring29.04.2019


Art:Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius) 
Fenofase:Blomstring29.04.2019


Art:Myske (Galium odoratum) 
Fenofase:Blomstring29.04.2019


Art:Perlemorvinger (Heliconiinae) 
Fenofase:Voksenstadiet29.04.2019


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring29.04.2019


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring29.04.2019


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring29.04.2019