Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:29.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2019


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Blomstring29.04.2019


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2019


Art:Hagerips (Ribes rubrum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2019


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2019


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2019


Art:Rødhyll (Sambucus racemosa) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2019


Art:Solbær (Ribes nigrum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2019


Art:Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) 
Fenofase:Blomstring29.04.2019