Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:24.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Ankomst24.04.2019


Art:Tysbast (Daphne mezereum) 
Fenofase:Blomstring24.04.2019