Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland, Nordland)
Dato:22.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2019