Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
Dato:19.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst13.04.2019


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst16.04.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2019