Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:15.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2019