Resultater

Rapportør:Jørgen Grefstad
Observatører:Jørgen Grefstad
Område:Storstenberget. (Meldal, Sør-Trøndelag)
Dato:15.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang12.04.2019