Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring10.04.2019