Resultater

Rapportør:Nina Halvorsen
Observatører:Nina Halvorsen
Område:Goggestredet 28 (Kongsvinger, Hedmark)
Dato:10.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2019


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Sang for første gang22.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Linerlen kom i dag 1 stk 
Fenofase:Ankomst14.04.2019
© Nina Halvorsen (14.04.2019)


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Merknad:30.03 Kom den første Rødstrupen, 3.April hadde jeg 2 stk, 7.April var de 4 stk. 
Fenofase:Ankomst30.03.2019
© Nina Halvorsen (30.03.2019)


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Merknad:I dag hadde jeg 1stk Rødvingetrost på fôringsplassen, den første i år 
Fenofase:Ankomst08.04.2019


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Merknad:Sangsvanene kom i slutten av mars, men de var fåtallige, 02.April var det store flokker på 40-50 fugler mellom Brandval og Kongsvinger 
Fenofase:Ankomst30.03.2019


Art:Spurvehauk (Accipiter nisus) 
Merknad:Spurvehauken er antagelig ikke en trekkfugl, men hadde den flygende over tretoppene over tomten, og hadde nok de små fine fugleartene mine i sikte 
Fenofase:Ankomst09.04.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:Første 2 svarttroster kom 4.mars, 1.april kom det 4 hann og 1 hunn svarttrost, 3.april hadde jeg 5 hann og 2 hunn svarttroster på min fôringsplass 
Fenofase:Ankomst03.04.2019
© Nina Halvorsen (04.03.2019)
© Nina Halvorsen (01.04.2019)


Art:Trane (Grus grus) 
Antall:30 
Merknad:Det har nå kommet Traner i store flokker på rundt 20-30 fugler de oppholder seg på jordene og langs Glomma. Jeg har oppservert dem mellom Brandval og Kongsvinger. Men regner med at de nå er å se mange andre plasser . 
Fenofase:Ankomst02.04.2019
© Nina Halvorsen (02.04.2019)