Resultater

Rapportør:Gunnar Hamre
Observatører:Gunnar Hamre
Område:Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
Dato:09.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Antall:2 
Fenofase:Ankomst09.04.2019