Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:08.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.04.2019