Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:07.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Europalerk (Larix decidua) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.04.2019


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring07.04.2019


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.04.2019


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.04.2019


Art:Skogfiol (Viola riviniana) 
Fenofase:Blomstring07.04.2019