Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Ølensvåg (Etne, Vestland)
Dato:06.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019