Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
Dato:06.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019