Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:30.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2019