Resultater

Rapportør:Marit Hansen
Observatører:Marit Hansen
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:26.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst22.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Det ser ut til at tjelden overvintrer utenfor Linesøya. 13 stykker observert i januar. På Linessida som er inn mot fastlandet kommer trekkfuglene alltid seinere. 
Fenofase:Ankomst18.03.2019