Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Kvalsund (Kvalsund, Finnmark)
Dato:24.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2019