Resultater

Rapportør:Torbjørn Eilertsen
Observatører:Torbjørn Eilertsen
Område:Eldaneset (Kvæfjord, Troms)
Dato:24.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst23.03.2019