Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst22.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst22.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang23.03.2019