Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:23.02.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Sang for første gang23.02.2019


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring23.02.2019