Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:21.02.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst21.02.2019