Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
Dato:17.02.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Sang for første gang17.02.2019