Resultater

Rapportør:Irina Skulstad
Observatører:Irina Skulstad
Område:Hov sentrum (Søndre Land, Oppland)
Dato:10.02.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Sang for første gang10.02.2019