Resultater

Rapportør:Rune Nilsen
Observatører:Rune Nilsen
Område:Mosvold (Farsund, Vest-Agder)
Dato:11.01.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger01.01.2019