Resultater

Rapportør:Ellen kasbohm
Observatører:Ellen kasbohm
Område:Kjærnes (Ås, Viken)
Dato:10.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Fått frem 3 avkom 01.06.18. Alle lever og ser fine ut i dag 
Fenofase:Reirbygging04.05.2018