Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:06.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst05.05.2018


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Sang for første gang05.05.2018