Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:28.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.04.2018