Resultater

Rapportør:Roy Kollersen
Observatører:Roy Kollersen
Område:Fagervika (Leirfjord, Nordland)
Dato:26.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2018


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2018


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst24.04.2018


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2018