Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:16.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst08.04.2018