Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Baksalen (Hammerfest, Finnmark)
Dato:11.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst06.04.2018