Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:11.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2018


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang11.04.2018


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.04.2018


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang11.04.2018