Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:15.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørnebærslekta (Rubus) 
Fenofase:Blomstring15.06.2017


Art:Bringebær (Rubus idaeus) 
Fenofase:Blomstring15.06.2017


Art:Fuglevikke (Vicia cracca) 
Fenofase:Blomstring15.06.2017


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring15.06.2017


Art:Gulflatbelg (Lathyrus pratensis) 
Fenofase:Blomstring15.06.2017


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring15.06.2017