Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:30.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst30.05.2017