Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:23.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Reirbygging19.05.2017


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2017


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2017