Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:18.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring18.05.2017


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Merknad:Fuglen kom flygande, sette seg litt, og flaug vidare. 
Fenofase:Ankomst18.05.2017