Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
Dato:13.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst13.05.2017


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst13.05.2017