Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:09.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring09.05.2017