Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:13.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst13.04.2017


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst13.04.2017