Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Oppland)
Dato:05.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst04.04.2017


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Merknad:kom på foringsplassen og åt feittkule. 
Fenofase:Ankomst03.04.2017