Resultater

Rapportør:jens dehlimarken
Observatører:jens dehlimarken
Område:Dehlimarka (Gran, Oppland)
Dato:04.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Merknad:2stk 
Fenofase:Ankomst04.04.2017