Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Martin Andreas Ressem Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:03.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2017