Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:23.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst23.03.2017


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst16.03.2017