Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:26.02.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst26.02.2017