Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:26.06.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fredløs (Lysimachia vulgaris) 
Fenofase:Blomstring26.06.2016


Art:Mjødurt (Filipendula ulmaria) 
Fenofase:Blomstring24.06.2016
© Gunvor Hustoft (26.06.2016)


Art:Rome (Narthecium ossifragum) 
Fenofase:Blomstring26.06.2016
© Gunvor Hustoft (26.06.2016)


Art:Svarthyll (Sambucus nigra) 
Merknad:står på ca 100 m.o.h. 
Fenofase:Blomstring26.06.2016
© Gunvor Hustoft (26.06.2016)