Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:16.06.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) 
Fenofase:Blomstring15.06.2016
© Gunvor Hustoft (16.06.2016)


Art:Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) 
Fenofase:Blomstring16.06.2016
© Gunvor Hustoft (16.06.2016)


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Fenofase:Blomstring15.06.2016
© Gunvor Hustoft (16.06.2016)


Art:Perlevintergrønn (Pyrola minor) 
Fenofase:Blomstring15.06.2016
© Gunvor Hustoft (16.06.2016)