Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:25.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring25.05.2016


Art:Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius) 
Fenofase:Blomstring25.05.2016


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring25.05.2016


Art:Vårmarihandslekta (Orchis) 
Fenofase:Blomstring25.05.2016


Art:Hieracium 
Fenofase:Blomstring25.05.2016