Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:13.04.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst12.04.2016


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring13.04.2016


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst13.04.2016