Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:24.03.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring21.03.2016
Glede! Kvitveisen er kommen!
© Gunvor Hustoft (21.03.2016)


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger23.03.2016
© Gunvor Hustoft (23.03.2016)


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring23.03.2016
© Gunvor Hustoft (23.03.2016)